بیمه مازاد شخص ثالث چیست

بیمه مازاد شخص ثالث چیست بیمه مازاد شخص ثالث چیست

قبل از اینکه به موضوع بیمه مازاد شخص ثالث چیست بپردازیم باید بگوییم که همانطور که همه ما به خوبی می دانیم. بیمه ثالث ایران با هدف حمایت از حقوق افرادی که در سوانح رانندگی دچار آسیب می شوند ، طراحی شده است. برای همه دارندگان وسیله نقلیه موتوری شامل سواری ، مسافری ، موتورسیکلت داشتن بیمه ثالث ایران یک ضرورت است.  این بیمه نامه دامنه مخاطبین گسترده ای را در بر دارد. در بیمه ثالث ایران مظور از شخص ثالث ، افرادی هستند که در سوانح رانندگی توسط راننده مقصر دچار خسارت های مالی و جانی می شوند. از اینرو پیش از استفاده از هرنوع وسیله نقلیه ، مالک وسیله نقلیه می بایست نسبت به خریداری بیمه ثالث ایران اقدام نماید. میزان اعتبار بیمه نامه را برای پوشش دهی خسارت های مالی و جانی در برابر حوادث احتمالی پیشرو مورد بررسی قرار دهد.

 

بیمه مازاد شخص ثالث چیست کاربرد بیمه شخص ثالث

صرف نظر از بیمه مازاد شخص ثالث ، اگر در حین رانندگی با وسایل نقلیه مختلف دچار حادثه رانندگی شویم. که موجب  وارد آمدن خسارتهای مالی یا بدنی به فرد یا افراد ثالث شود. و ما مقصر شناخته شویم. در این شرایط ما مسئول جبران خسارت های وارده به افراد آسیب دیده هستیم. برای جبران این خسارتهای وارد شده ناشی از مسئولیت مدنی ما ، بیمه ثالث ایران به کمک ما آمده. این بیمه خسارتهای وارده مالی و جانی وارده به افراد را جبران خواهد کرد.

بیمه مازاد شخص ثالث

حال که در مورد ضرورت بیمه ثالث دانستیم ، می خواهیم بدانیم بیمه مازاد شخص ثالث چیست ؟ برای پاسخ به این سئوال باید بگوییم. میزان هزینه ای که برای خسارت های بدنی در بیمه ثالث ایران در نظر گرفته می شود. مبلغی معادل دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در مورد خسارت های مالی مبلغی معادل دو و نیم درصد تعهدات بدنی باشد. حال این امکان برای بیمه گزار وجود دارد که بتواند برای جبران خسارت های بدنی و مالی بیش از مبلغ مزبور ، بیمه مازاد شخص ثالث خریداری نماید.

این امکان وجود دارد بنا به دلایلی ، پرداخت خسارت بدنی بیمه ثالث ایران ( اعم از دیه ، شکستگی ، نقص عضو یا از کارافتادگی ) به 2 سال پس از صدور بیمه نامه موکول گردد. در این شرایط به موجب آراء محاکم قضایی ، مقصر حادثه محکوم به پرداخت دیه مطابق با دیه تعیین شده سال جدید می باشد. در این شرایط چنانچه بیمه گزار بیمه مازاد شخص ثالث داشته باشد. مابه التفاوت تغییر دیه تا سقف این بیمه نامه مازاد شخص ثالث بر عهده نمایندگی بیمه ایران تهران خواهد بود.

موارد مرتبط با این موضوع: