استعلام بیمه مسافرتی

مهمترین نکات خرید بیمه مسافرتی
 • نتیجه استعلام به شماره همراه شما ارسال خواهد شد.
 • خرید بیمه مسافرتی برای تمامی شهرها امکان پذیر است.
 • پر کردن تمامی فیلدها با اطلاعات صحیح الزامی است.
 • امکان خرید و تمدید بیمه در سفر داخلی به صورتی تلفنی امکان پذیر است.
 • بیمه نامه از راس ساعت صدور معتبر و قابل استعلام است.
 • مشاوره و خرید تلفنی بیمه نامه 91030805-021

بیمه مسافرتی

بیمه مسافرتی نوعی از بیمه است که توسط شرکت‌های بیمه ارائه می‌شود. این بیمه با هدف پوشش خطرات برای انواع مسافرت طراحی و ارائه شده است. گستردگی این بیمه و پوشش‌های متنوع آن از ویژگی‌های منحصر به فرد این بیمه است. در این بخش به توضیحاتی در مورد این بیمه نامه خواهیم پرداخت. تمام ویژگی‌های این بیمه نامه را بررسی و موارد مرتبط با آن را ذکر می‌کنیم.

بیمه مسافرتی بیمه مسافرتی چیست؟

بیمه مسافرتی تضمینی برای امنیت سفر است. در هر سفر خطرات بسیاری افراد را تهدید می‌کند. بسیاری از این خطرات غیر قابل پیشبینی هستند. بیمه مسافرتی برای پوشش این خطرات طراحی شده است. این بیمه از سوی شرکت‌های بیمه به مسافران ارائه می‌شود. پوشش‌های این بیمه با توجه به انواع خطرات ارائه شده است. این بیمه از بیمه گذاران در طول سفر محافظت می‌کند. بیمه مسافرتی در برخی از سفارت‌خانه ها الزامی ‌می‌باشد. این الزام از آگاهی خطرات در مسافرت‌ها ناشی شده است. از همین جهت به تمام مسافران در سفرها اولین پیشنهاد تهیه این نوع از بیمه است.

 

بیمه مسافرتی لزوم داشتن بیمه مسافرتی

در سفر خطرات غیر منتظره برای مسافران به شدت افزایش خواهد داشت. ساده ترین مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد. تغییرات آب و هوا و سیستم زندگی در مسافرت است. این عامل افزایش ریسک خطرات را به همراه دارد. عدم دسترسی به برخی از امکانات در مسافرت‌ نیز بخش دیگری از این ضرورت را نمایان می‌کند. بروز بیماری، گم شدن مدارک، دزدی مدارک و اموال تنها بخش کوچکی از خطرات در مسافرت می‌باشد. هر کدام موارد ذکر خود به تنهایی دلیلی محکم برای خریدن بیمه مسافرتی است. قبل از هر مسافرتی بهترین هدیه برای شخص شما و خانواده ما بیمه‌ای معتبر است.

بیمه مسافرتی انواع بیمه مسافرتی

بیمه مسافرتی انواع مختلفی دارد. به صورت کلی سفر به خارج از کشور نوع اول و سفرهای داخلی نوع دوم از بیمه مسافرتی است. علاوه بر این تقسیم بندی بیمه مسافرتی خارج از کشور شامل بیمه‌های ذکر شده می‌باشد.

 • دانشجویی
 • شینگن
 • sos

به صورت کلی بیمه ‌های مسافرتی مواردی از جمله جبران خسارت فوت، جبران خسارت از کار افتادگی دائم، جبران خسارت نقص عضو، جبران خسارت هزینه‌های پزشکی و غرامت روزانه را پوشش می‌دهند.

بخش بندی حوزه جغرافیایی در بیمه خارج از کشور

با توجه به متفاوت بودن ریسک خطر در مناطق جغرافیایی، دسته بندی بر اساس ریسک جغرافیایی وجود دارد. این مناطق از نظر ریسک و همچنین حق بیمه قابل پرداخت با یگدیگر متفاوت هستند. این دسته بندی به شرح زیر می‌باشد.

 1. تمام مناطق جهان
 2. تمام مناطق جهان بجز آمریکا و کانادا
 3. کشور‌های حوزه شینگن
 4. خاورمیانه و قاره آفریقا
 5. ترکیه
 6. عربستان
 7. عراق و سوریه

انواع دیگر بیمه مسافرتی

برخی از بیمه‌های مسافرتی خارج از کشور به صورت جداگانه تعاریف مربوط به خود دارند. تمام این بیمه‌ها از نظر شکل و قواعد مانند بیمه مسافرتی هستند. اما تغییراتی جزئی نیز دارند.

بیمه مسافرتی دانشجویی

فقط برای دانشجویان صادر می‌شود. امکان صدور این بیمه نامه برای افراد غیر دانشجو امکان پذیر نیست.

بیمه مسافرتی شینگن

بیمه‌ای برای محدوده جغرافیایی گشورهای عضو اتحادیه اروپا شامل 28 کشور، این بیمه نامه فقط در محدوده جغرافیایی ذکر شده دارای اعتبار است.

بیمه مسافرتی sos

نوعی از بیمه برای تمام مناطق که با واسطه شرکت‌های بیمه‌ای خارجی قابل ارائه است. ارائه این بیمه نامه با توجه به قرارداد شرکت بیمه داخلی با شرکت‌های بیمه خارجی قابل ارائه است.

بیمه مسافرتی پوشش‌های بیمه مسافرتی

بیمه مسافرتی دارای پوشش‌های گسترده‌ای است. برخی از این پوشش ها در لیست زیر معرفی شده‌اند. این نوع از بیمه پوشش‌های بسیار گسترده‌ای را ارائه می‌دهد.

پوشش هزینه‌های پزشکی

در صورت بروز حادثه و نیاز به پرداخت هزینه‌های پزشکی و همچنین در صورت نیاز به بستری این بیمه نامه هزینه‌های این موارد را تحت پوشش قرار می‌دهد.

انتقال بیمه گذار به مراکز پزشکی

در مواردی نیاز است تا بیمه گذار به مراکز پزشکی انتقال پیدا کند. این انتقال بویژه در کشورهای دیگر دارای هزینه های بالایی است. این بیمه تمامی هزینه های انتقال را پوشش می‌دهد.

پوشش هزینه‌های دندانپزشکی

پوشش هزینه‌های ضروری دندانپزشکی با توجه به نظر پزشک در این بیمه قابل جبران است. هزینه های دندانپزشکی فقط در صورت ضروری بودن قابل پرداخت خواهد بود.

پوشش هزینه بازگشت بیمه گذار و اعضای درجه یک خانواده

در صورت بروز حادثه و نیاز به انتقال بیمه گذار به کشور خود هزینه‌های انتقال تحت پوشش این بیمه می‌باشد. همچنین در مواردی که نیاز به انتقال و یا بازگشت یکی از اعضای خانواده باشد. هزینه‌های این مورد نیز تحت پوشش بیمه خواهد بود.

پوشش هزینه بازگرداندن جسد در صورت فوت

پوشش دیگری از مجموعه پوشش ها هزینه های ناشی از انتقال جسد به کشور بیمه گذار است. این پوشش در صورتی که بیمه گذار فوت کند هزینه انتقال جسد را پرداخت می‌نماید.

پوشش هزینه بازگشت بیمه گذار به دلیل فوت اقوام

در صورت فوت اقوام درجه یک بیمه گذار و ضرورت به برگشت بیمه گذار این هزینه‌ها تحت پوشش قرار می‌گیزد. این پوشش در صورتی که بیمه گذار قادر به برگشت با وسیله نقلیه خود نباشد. یا امکان استفاده از وسیله نقلیه پیشبینی شده قبلی را نداشته باشد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.

پوشش هزینه رفت و آمد یکی از اقوام در زمان بستری بیمه گذار

در شرایط ضروری امکان پرداخت هزینه انتقال یکی از نزدیکان بیمه گذاری که دچار بیماری شده است. تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

پوشش هزینه تحویل دارو

در صورت نیاز به انتقال دارو هزینه این بخش توسط بیمه تحت پوشش قرار خواهد گرفت. این مورد فقط در موارد ضروری و تحت شرایط خاص قابل پرداخت است.

پوشش هزینه مسائل حقوقی

مشکلات حقوقی در کشورهای دیگر که حاصل از مسافرت بیمه گذار باشد نیز می‌تواند تحت پوشش این بیمه باشد. باید توجه داشت این هزینه در شرایطی پرداخت می‌شود که بیمه گذار به دلیل عدم آگاهی دچار مشکلی شود. در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی به دلیل عدم رعایت قوانین باشد این هزینه قابل پرداخت نمی‌باشد.

پوشش هزینه صدور المثنی مدارک

در مواردی که بیمه گذار مدارک خود را گم کرده. نیاز به گرفتن المثنی داشته باشد. این موارد شامل هزینه خواهد بود. این هزینه نیز تحت پوشش بیمه  خواهد بود.

پوشش هزینه تاخیر  در حرکت

در صورت تاخیر وسیله نقلیه هزینه‌هایی به بیمهگزار تحمیل می‌شود. این هزینه‌ها تحت پوشش بیمه خواهند بود. به عنوان مثال تاخیرها به شکل زیر در برخی از شرکت‌های بیمه محاسبه و پرداخت می‌شوند.

بین 6 تا 12 ساعت تأخیر، تا سقف 45 یورو .

بین 12 تا 18 ساعت تأخیر، تا سقف 90 یورو .

بین 18 تا 24 ساعت تأخیر، تا سقف 135یورو.

بیش از 24 ساعت تأخیر، تا سقف 180 یورو .

پوشش هزینه مفقود شدن بار بیمه گذار

در مواردی که بار همراه بیمه گذار مفقود شود و یا دیرتر از موعد به دست بیمه گذار برسد. پوشش هایی جهت جبران خسارت د نظر گرفته می‌شود.

پوشش هزینه بازگشت کودک در صورت فوت بیمه گذار

در صورت فوت بیمه گذار و نیاز به انتقال فرزند به کشور خود پوشش هزینه‌هایی برای این موارد در نظر گرفته می‌شود.

مواردی که قبل از خرید بیمه نامه مسافرتی باید بدانید

 • بیمه نامه مسافرتی حداکثر برای 3 ماه متوالی قابل استفاده است. بعد از سه ماه باید اقدام به تمدید مجدد نمایید.
 • با یک بیمه نامه امکان چندین سفر را خواهید داشت. برای چندین سفر امکان استفاده از یک بیمه نامه را خواهید داشت.
 • اعتبار بیمه نامه سفر خارجی از زمان خروج از کشور می‌باشد.
 • در طول سفر امکان تمدید مجدد بیمه نامه وجود ندارد.
 • بعد از 6 ماه در صورت استفاده نکردن از بیمه نامه امکان فسخ وجود دارد.

 

قیمت بیمه مسافرتی

تعیین قیمت بیمه مسافرتی به پنج عامل اصلی بستگی دارد. شرکت بیمه گر بر اساس این پنج فاکتور اصلی و برخی فاکتورهای فرعی، مبلغ بیمه نلمه را تعیین می‌کند.

 1. موقعیت جغرافیایی (داخل یا خارج از کشور).
 2. مدت زمان سفر.
 3. سن بیمه گذار یا بیمه شده.
 4. تعداد تعهدات یا سقف تعهدات.
 5. تعداد مناطق تحت پوشش.
موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی اولین عامل موثر در تعیین قیمت بیمه است. در شرکت های بیمه گر سفرهای داخلی با شرایط متفاوت از سفرهای خارجی تعیین قیمت می‌شوند.

مدت زمان سفر

به طور طبیعی هرچه مدت سفر بیشتر باشد. خطرات و ریسک بالاتری نیز برای بیمه گذار وجود دارد. از همین جهت شرکت بیمه گر با توجه به مدت زمان سفر مبلغ حق بیمه را محاسبه می‌کند.

سن بیمه گذار یا بیمه شده

هرچه سن بیمه گذار بیشتر باشد. خطرات بیشتری نیز برای بیمه گذار وجود دارد. شرکت‌های بیمه گر سنین بالا را با حق بیمه بیشتری بیمه می‌کنند.

تعداد تعهدات یا سقف تعهدات

سقف تعهدات مهمترین عامل در تعیین مقدار حق بیمه می‌باشد. هرچه شرکت بیمه سقف تعهدات را بالا ببرد حق بیمه بیشتری را نیز دریافت خواهد کرد.

تعداد مناطق تحت پوشش

تعداد مناطق تحت پوشش می‌تواند شامل یک منطقه، یک استان و یا یک کشور باشد. هرچه تعداد مناطق افزایش پیدا کند مقدار حق بیمه نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

بیمه مسافرتی چه قدر اعتبار دارد؟

بیمه مسافرتی به مدت سه ماه و یا 92 روز اعتبار دارد. این بیمه فقط شامل بیمه سفرهای خارج از کشور است. در مورد سفرهای داخلی مدت زمان اعتبار تا یک سال است. در مسافرت خارج از کشور امکان تمدید در زمان سفر وجود ندارد.

موارد استثناء در  بیمه مسافرتی

برخی از موارد تحت پوشش بیمه مسافرتی قرار نمی‌گیرند. داشتن دانش کافی در این موارد می‌تواند انتخاب درست تری را برای بیمه گذار داشته باشد. لیست زیر بخشی از این موارد است.

 • مواردی که از جنگ،شورش و موارد مرتبط با ان ناشی شود.
 • اقدام به موارد مجرمانه در طول مدت استفاده از بیمه.
 • مواردی که مرتبط با مسابقات ورزشی باشد. (برای این موارد بیمه مسافرتی پوششی ارائه نمی‌دهد )
 • هزینه های ناشی از بیماری‌های سابقه دار که سابقه ان به قبل از صدور بیمه نامه بر می‌گردد.
 • موارد ناشی از جنگ هسته‌ای و یا تشعشعات ان
 • موارد مرتبط با خودکشی
 • موارد مرتبط با مصرف مواد مخدر
 • هزینه های عمل زیبایی و غیره
 • بیماری های مادرزادی
 • بیماری های روانی
 • هزینه زایمان
 • واکسیناسیون
 • فیزیوتراپی

استعلام بیمه مسافرتی

جهت استعلام بیمه مسافرتی می‌توانید از چند شیوه مختلف استفاده نمایید. شیوه اول پرکردن فرم در بالای همین صفحه است. بعد از پر کردن این فرم نتیجه استعلام به شماره موبایل پیامک خواهد شد.

شیوه دوم برای استعلام، تماس با کارشناسان بیمالی است. با استفاده از تماس امکان دریافت مشاوره رایگان و همچنین استعلام بیمه مسافرتی را خواهید داشت.

در استعلام بیمه مسافرتی چندین عامل موثر می‌باشد. این عوامل عبارتند از: سن بیمه گذار ،مقصد سفر و مدت زمان آن جهت مشاوره در این مورد با کارشناسان بیمالی تماس حاصل فرمایید.

مدارک لازم برای دریافت خسارت

برای دریافت خسارت در بیمه مسافرتی نیاز به مدارکی می‌باشد. لیست این مدارک به شرح زیر می‌باشد.

 • بیمه نامه صادر شده (اصل و کپی)
 • گذرنامه بیمه گذار (اصل و کپی)
 • گزارش فاکتورهای مربوط
 • مدارک شناسایی
 • مدارک رسمی مربوط به خسارات

برای دریافت خسارت در زمان وقوع حادثه بیمه گذار می‌تواند با شرکت بیمه تماس حاصل نماید. کارشناسان خسارت شرکت بیمه با بررسی لازم در مورد بیمه نامه و حادثه، اطلاعات لازم را ارائه می‌کنند. همچنین راهنمایی لازم جهت دریافت خسارت را به بیمه گذار ارائه خواهند داد. در صورتی که مقصد مسافرت دارای شرایط خاصی باشد و امکان پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه نباشد. بیمه گذار می‌تواند خسارات را پرداخت و با ارائه مدارک لازم مبلغ خسارت را از شرکت بیمه دریافت نماید.

موارد مرتبط با این موضوع: