استعلام بیمه مسئولیت کارفرما

مهمترین نکات خرید بیمه مسئولیت کارفرما
 • نتیجه استعلام به شماره همراه شما ارسال خواهد شد.
 • خرید بیمه کارفرما برای تمامی شهرها امکان پذیر است.
 • پر کردن تمامی فیلدها با اطلاعات صحیح الزامی است.
 • امکان خرید و تمدید به صورتی تلفنی امکان پذیر است.
 • بیمه نامه از راس ساعت صدور معتبر و قابل استعلام است.
 • مشاوره و خرید تلفنی بیمه نامه 91030805-021

بیمه مسئولیت کارفرما

بیمه مسئولیت کارفرما ، نوعی بیمه معرفی شده از سوی شرکت‌های بیمه است. در زمان فعالیت‌ها و اجرای پروژه‌ها خطرات بسیاری پرسنل مشغول به کار را تهدید می‌کند. خطرات ناشی از کار در صورتی که منجر به حادثه شود خسارات سنگینی را ایجاد می‌کند. جبران این خسارات بر عهده کارفرما می‌باشد. در این بخش به توضیحاتی در این رابطه خواهیم پرداخت.

بیمه مسئولیت کارفرما بیمه مسئولیت کارفرما چیست؟

در بسیاری از مشاغل و فعالیت‌ها رابطه‌ای به نام کارفرما و پرسنل مشغول به کار وجود دارد. کارفرما در زمان کار پرسنل مسئولیت ایجاد ایمنی برای پرسنل خود را دارد. در صورت بروز حادثه کلیه مسئولیت‌های حتدثه بر عهده کارفرما است. بیمه مسئولیت کارفرما پوششی برای این نوع از حوادث است. حوادثی که مسئولیت آن بر عهده کارفرما می‌باشد. بیمه مسئولیت کارفرما بر اساس نوع فعالیت به جند دسته مختلف تقسیم می‌شود. در بخش بعدی انواع بیمه مسئولیت کارفرما را معرفی می‌کنیم.

 

بیمه مسئولیت کارفرما انواع بیمه مسئولیت کارفرما

بیمه مسئولیت کارفرما با توجه به نوع فعالیت‌ها به چند دسته تقسیم می‌شود. نوعی فعالیت مشخص کننده میزان خطرات و انواع خطرات است. از همین جهت شرکت بیمه گر برای هر توع از فعالیت‌ها، نوعی از بیمه را با پوشش‌های متفاوت ارائه می‌دهد.

بیمه مسئولیت کارفرما (فعالیت ساختمانی)

این بیمه برای کارفرمایان با فعالیت ساختمانی می‌باشد. فعالیت های ساختمانی محیط کاری پر خطر دارد از همین جهت این نوع بیمه بسیار ضروری می‌باشد. فعالیت‌های ساختمانی شامل تمامی مراحل طراحی تا اجرای ساختمان می‌باشد. از مرحله خاک‌برداری تا مرحله نمای ساختمان.

بیمه مسئولیت کارفرما (فعالیت عمرانی)

فعالیت‌های عمرانی مانند ساخت سد، ساخت راه، آسفالت کاری و زیر سازی راه و صدها نوع از پروژه‌های مشابه، این فعالیت‌ها معمولا توسط پیمانکاران به صورت پروژه‌های عمرانی انجام می‌شود.

بیمه مسئولیت کارفرما (صنعتی، بازرگانی، خدماتی، تجاری)

فعالیت‌های دیگر مانند فعالیت‌های صنعتی، یا خدماتی خطرات کمتری نسبت به بیمه‌هایی است که معرغی د. اما برای این فعالیت‌ها نیز پیشتهاد می‌شود تا بیمه مسئولیت تهیه شود.

 

بیمه مسئولیت کارفرما حوادث تحت پوشش بیمه کارفرما

در بیمه ذکر شده بعضی از خطرات و یا حوادث تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. لیست این خطرات بسیار گسترده است. در این بخش به تعدادی از آنها اشاره خواهیم کرد.

 • حوادث ایجاد شده در محل کار برای اشخاص ثالث
 • حوادث ایجاد شده در محل کار ناشی از وسایل نقلیه
 • حوادث ایجاد شده در محل کار ناشی از حوادث کارگاهی
 • حوادث ایجاد شده در محل کار ناشی از تصادف وسایل نقلیه
 • حوادث ایجاد شده در محل کار ناشی از حوادث غیر قابل پیشبینی
 • و…
 

پوشش‌های بیمه مسئولیت کارفرما

 • پوشش هزینه‌های پزشکی در هر حادثه
 • پوشش هزینه‌های پزشکی در مدت زمان بیمه
 • پوشش هزینه‌ها شامل دیه افراد در ماه های حرام
 • پوشش هزینه‌ها شامل دیه افراد در ماه های غیر حرام
 • پوشش هزینه‌ها شامل خسارات جانی در قبال اشخاص ثالث
 • پوشش هزینه‌ها شامل حداکثر دیه مورد در طول مدت بیمه نامه

کلوزهای اضافی بیمه مسئولیت کارفرما

کلوز‌ها نوعی از پوشش اضافی برای بیمه هستند که به صورت استاندارد شده ارائه می‌شوند. در برخی از شرکت‌های بیمه کلوز‌ها به بیمه گذار ارائه تا در صورت نیاز آنها‌ را انتخاب نماید.

 • پوشش برای افراد ثالث مرتبط با پروژه
 • پوشش مسئولیت مدنی در مقابل سازمان تامین اجتماعی
 • پوشش هزینه پزشکی بدون تعرفه
 • پوشش پرداخت خسارت بدون رای دادگاه
 • پوشش افزایش دیه
 • پوشش افزایش کارکنان در زمان انجام پروژه
 • پوشش بیمه‌ایی اعمال متقابل کارکنان در قبال یکدیگر
 • پوشش بیمه برای خسارات بیرون از محیط کار و در زمان ماموریت
 • پوشش بیمه‌ای مسئولیت بیمه گذار در مقابل کارکنان در اماکن وابسته به محیط کارگاه
 • پوشش بیمه‌ای مسئولیت بیمه گذار در قبال کارکنان، ناشی از حوادث غیر مرتبط با فعالیت اصلی بیمه شده در محیط کارگاه

پوشش‌های اضافی در بیمه مسئولیت کارفرما

پوشش‌های اضافی در بیمه مسئولیت کارفرما به صورت اختیاری توسط بیمه‌گذار قابل انتخاب هستند. در این بخش به تعدادی از این پوشش‌ها اشاره می‌کنیم.

 • پرداخت خسارات بدون نیاز به رای دادگاه

در موارد بسیاری زمان برای نتیجه دادگاه طولانی می‌شود. این زمان خسارات بیشتری را به بیمه گذار تحمیل می‌کند. از همین جهت این پوشش اضافی بدون نیاز به رای دادگاه خسارت را پرداخت می‌کند.

 • پوشش پرداخت بدون تعرفه هزینه‌های پزشکی

این پوشش در زمانی برای بیمه گذار مفید است که هزینه‌های درمان بیش از هزینه تعرفه وزارت بهداشت باشد. این مورد ممکن است به دلیل نوع اسیب و یا مواردی که نیاز به عمل جراحی خاص دارد بوجود بیاید.

 • پوشش مسئولیت پیمانکاران ثانویه

این پوشش علاوه بر پرداخت خسارات تحت مسئولیت بیمه گذار، خسارات ناشی از مسئولیت پیمانکاران و مسئولان درجه دوم در پروژه‌ها را نیز پرداخت می‌کند.

 • پوشش خسارات واره به شخص بیمه گذار

این پوشش بسیار روشن است. در صورت حادثه به شخص بیمه‌گذار خسارات وارده را جبران می‌کند.

 • پوشش خسارات خارج از محیط کار

این پوشش خساراتی را که در خارج از محل فعالیت اتفاق می‌افتد را پوشش می‌دهد. این مورد فقط در صورت ماموریت خارج از محل کار قابل پرداخت است.

 • پوشش هزینه‌های انتقال مصدومان

این پوشش هزینه‌های انتقال مصدوم به مراکز درمانی را ارائه می‌دهد. این خسارت در صورت انتخاب این پوشش اضافی پرداخت خواهد شد.

 • پوشش هزینه‌های انتقال فرد فوت شده

این پوشش نیز هزینه انتقال افراد فوت شده به مراکز پزشکی را پرداخت می‌نماید.

 • پوشش هزینه‌های دادرسی

این پوشش نیز در صورتی که هزینه دادرسی وجود داشته باشد این هزینه را پرداخت می‌کند. هزینه‌های دادرسی یا وکالت به صورت عادی در بیمه مسئولیت پرداخت نمی‌شود.

 • پوشش افزایش دیه

این پوشش در صورت افزایش سالانه دیه، مبالغ بیمه نامه را براساس مبلغ دیه جدید اعلامی بروز می‌کند.

 • پوشش فوت شخص ثالث

این پوشش شخص ثالث مرتبط با فعالیت را در صورتی که در حادثه فوت شود و مسئولیت ان با بیمه گذار باد، خسارات ناشی از فوت را پوشش می‌دهد.

 
موارد مرتبط با این موضوع: