استعلام بیمه مسئولیت بیمارستان

مهمترین نکات خرید بیمه مسئولیت بیمارستان
 • نتیجه استعلام به شماره همراه شما ارسال خواهد شد.
 • خرید بیمه مسئولیت برای تمامی شهرها امکان پذیر است.
 • پر کردن تمامی فیلدها با اطلاعات صحیح الزامی است.
 • امکان خرید و تمدید به صورتی تلفنی امکان پذیر است.
 • بیمه نامه از راس ساعت صدور معتبر و قابل استعلام است.
 • مشاوره و خرید تلفنی بیمه نامه 91030805-021

بیمه مسئولیت بیمارستان

بیمه مسئولیت بیمارستان یکی از انواع بیمه‌هایی است که توسط شرکت‌های بیمه معرفی شده است. این بیمه با نام بیمه مسئول فنی بیمارستان نیز شناخته می‌شود. در این بخش به معرفی این بیمه و موارد مرتبط با آن خواهیم پرداخت.

بیمه مسئولیت بیمارستان بیمه مسئولیت بیمارستان چیست؟

این بیمه برای جهت پوشش خسارات مالی و جانی حاصل از خطای مسئول فنی بینارستان ارائه شده است. این بیمه در موارد ذکر شده قابل استفاده است.

 • بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان
 • بیمه مسئولیت مسئول فنی کلینیک
 • بیمه مسئولیت مسئول فنی درمانگاه
 • بیمه مسئولیت مسئول فنی داروخانه

مسئول فنی چه کسی است؟

مسئول فنی در بیمارستان و یا مراکز درمانی شخصی است که نظازت کلی در امور مراکز درمانی دارد. مسئول فنی تمامی امور جاری مراکز درمانی را در شیفت خود کنترل و بررسی می‌نماید. برخی از مهمترین وظایف مسئول فنی به شرح زیر می‌باشد.

 • حضور مستمر در شیفت کاری
 • نظارت بر کلیه امور پزشکی و پیراپزشکی و پاسخگویی در ارتباط با اقدامات انجام شده در مرکز پزشکی
 • سرپرستی کلیه بخش‌های بیمارستان و اورژانس
 • ایجاد هماهنگی و ارائه دستورالعمل برای واحدهای درمان
 • تقسیم بندی وظایف پرسنل درمان و نظارت بر امور و فعالیت ها
 • نظارت بر پذیرش فوریت های پزشکی
 • ظارت بر کیفیت تجهیزات پزشکی
 • ارتقاء سطح کیفی بیمارستان
 • نظارت و رسیدگی به شکایات بیماران

بیمه مسئولیت چه پوشش‌هایی را ارئه می‌دهد؟

بیمه مسئولیت مدنی مسئول فنی بیمارستان، پوشش‌هایی را به بیمه گذار ارائه می‌دهد. این پوشش‌ها شامل مواردی هستند که در بخش زیر توضیح داده می‌شود.

 • پوشش جبران خسارات مالی که ناشی از خطای مسئول فنی بیمارستان باشد. شامل پرداخت خسارت درمان.
 • پوشش جبران خسارات مالی (دیه) در صورت فوت بیمار
 • پوشش جبران خسارات مالی (دیه نقص عضو) بیمار
 • پوشش جبران خسارات مالی (درمان) بیمار

بیمه مسئولیت بیمارستان تعهدات مسئول فنی بیمارستان در مقابل شرکت بیمه

همانطور که شرکت بیمه تعهداتی در مقابل بیمه گذار دارد، بیمه گذار نیز تعهداتی در مقابل شرکت بیمه خواهد داشت. این تعهدات عبارتند از:

 • استفاده از پرسنل ورزیده با تجربه کافی در هر رشته
 • آماده سازی و استفاده از ابزارها و دستگاه های پزشکی و ایمنی
 • به عهده نگرفتن وظایف بیش از مقدار وظایف مشخص مسئول فنی
 • اطلاع رسانی به موقع موارد و خسارات به شرکت بیمه (حداکثر ظرف مدت 5 روز)

بیمه مسئولیت بیمارستان استثنائات بيمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان

 • خسارات ناشی از جنگ و شورش و موارد مشابه آن
 • خسارات ناشی از انفجار و تشعشعات اتمی
 • خسارات ناشی از عمد بیمه گذار
 • خسارات ناشی از تخلف بیمه گذار
 • خسارات ناشی از حوادث طبیعی
 • خساراتی که بیمه مسئولیت پزشکان آنها را پذیرفته است.
 • خسارات ناشی از مسئولیت مدنی بیمه گذار
 • خساراتی که به مراکز درمانی وارد می‌شود.
 • خسارات وارده به کارمندان بیمه گذار
موارد مرتبط با این موضوع: