استعلام بیمه حوادث

مهمترین نکات خرید بیمه حوادث
 • نتیجه استعلام به شماره همراه شما ارسال خواهد شد.
 • خرید بیمه حوادث برای تمامی شهرها امکان پذیر است.
 • پر کردن تمامی فیلدها با اطلاعات صحیح الزامی است.
 • امکان خرید و تمدید به صورتی تلفنی امکان پذیر است.
 • بیمه نامه از راس ساعت صدور معتبر و قابل استعلام است.
 • مشاوره و خرید تلفنی بیمه نامه 91030805-021

بیمه حوادث

بیمه حوادث پوششی برای حوادث روزانه و غیر قابل پیش بینی است. این نوع از بیمه افزایش امنیت ذهنی و مالی را برای افراد به ارمغان می‌آورد. در این بخش به توضیحاتی در مورد این بیمه نامه خواهیم داشت.

 

بیمه حوادث بیمه حوادث چیست؟

بیمه حوادث زیر مجموعه‌ای از بیمه اشخاص است. این بیمه به جهت پوشش انواع حادثه طراحی و توسط شرکت‌های بیمه ارائه شده است. پرداخت هزینه‌های مالی حوادث هدف کلی این بیمه است. در بیمه حوادث خسارات به دو دسته کلی و جزئی تقسیم می‌شوند. خسارات کلی شامل فوت فراد، نقص عضو افراد و یا از کارافتادگی کامل افراد است. این خسارات به عنوان خسارات کلی از سوی شرکت بیمه قابل پرداخت خواهد بود. خسارات جزئی شامل مواردی از جمله از کار افتادگی موقت ، حوادث در محل کار، سوانح رانندگی، سقوط، برق گرفتگی و موارد دیگری می‌باشد. بیمه حوادث می‌تواند با پوشش‌های مناسب همه موارد ذکر شده را پوشش دهد.

 

بیمه حوادث انواع بیمه حوادث

بیممه حوادث توسط شرکت‌های بیمه به سه شکل انفرادی، خانوادگی و سازمانی ارائه می‌شود. در هر سه نوع پوشش‌های اصلی و پوشش‌های اضافی قابل خرید، مشابه با یکدیگر می‌باشند. تفاوت این سه نوع از بیمه بیشتر در هزینه پرداختی آن می‌باشد. معمولا بیمه های سازمانی از نظر حق بیمه شرایط مناسب تری دارند. از این جهت پیشهاد برای خرید این بیمه نامه، خرید سازمانی یا گروهی است.

انفرادی

اگر قصد دارید صورت انفرادی و تک نفره اقدام به خرید بیمه حوادث کنید. می‌تئانی از بیمه حوادث انفرادی استفاده نماییید. در حوادث انفرادی می‌توانید از یک الی ده نفر را بیمه نمایید. در بیمه انفرادی افراد به صورت ازاد و بدون نیاز به نسبت نسبی می‌توانند برای خرید بیمه درمان انفرادی اقدام نمایند.

خانواده

این بیمه برای خانواده‌هایی است که قصد خرید بیمه برای تمام اعضای خانواده را دارند. این بیمه نامه از نظر حق بیمه شرایط مناسب تری نسبت به بیمه انفرادی دارد.

سازمانی

بیمه های سازمانی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها مناسب است. در صورتی که قصد خرید بیمه برای یک مجموعه خاص را دارید این بیمه مناسبترین مورد می‌باشد. در بیمه های سازمانی مقدار حق بیمه به صورت بسیار چشمگیر تغییر خواهد کرد.

انواع بیمه حوادث گروهی

بیمه حوادث گروهی برای موارد مختلفی قابل استفاده می‌باشد. این نوع از بیمه درای شرکت‌ها، موسسات و موارد دیگر طراحی و ارائه شده است. در بخش زیر نمونه‌ای از این موارد را معرفی می‌کنیم.

بیمه حوادث دانش آموزی

این بیمه نامه از سوی مدیر مدارس و یا آموزش و پرورش تهیه می‌شود. در این بیمه نامه دانش اموزان به مدت یک سال در مقابل حوادث احتمالی در محیط مدرسه بیمه می‌شوند.

بیمه حوادث دانشجویی

این نوع از بیمه مشابه با بیمه حوادث دانش آموزی می‌باشد. اما پوشش آن برای دانش جویان است. این بیمه نامه نیز می‌تواند توسط رییس دانشگاه برای دانش جویان یک مرکز تهیه شود.

بیمه حوادث مهد کودک

مهد کودک محیطی مستعد برای حوادث است. مدیران مهد کودک ها می‌توانند برای تمامی کودکان که نحت اموزش این مرکز هستند بیمه حوادث تهیه نمایند.

بیمه حوادث موسسات

این بیمه برای هر موسسه یا شرکتی چه دولتی و چه غیر دولتی قابل استفاده است. هر شرکت یا موسسه‌ای میتواند پرسنل خود را تحت پوشش این بیمه قرار دهد.

بیمه حوادث ویژه نوروز

این بیمه نامه برای مدت کوتاه و برای خانواده یا گروه‌های تفریحی ورزشی قابل استفاده است. این نوع از بیمه حوادث می‌تواند برای دوره‌های زمانی کوتاه مدت دیگر نیز قابل استفاده باشد.

بیمه حوادث خانواده

این بیمه را نیز می‌تواند در بیمه گروهی دسته بندی کرد. سرپرست خانوار در این بیمه افراد خانواده خود را در برابر حوادث بیمه می‌کند. مدت و پوشش‌ها در این بیمه قابل تغییر می‌باشند.

 

 

بیمه حوادث معرفی پوشش های بیمه حوادث

پوشش های بیمه حوادث  به دو دسته تقسیم می‌شود. پوشش های اصلی و پوشش های فرعی، در این بخش به معرفی این پوشش‌ها می‌پردازیم.

پوشش های اصلی بیمه حوادث

پوشش های اصلی بیمه حوادث در تمامی بیمه های حوادث قابل پرداخت است. این پوشش ها شامل موارد زیر می‌باشد. پوشش های اصلی به صورت کلی در بیمه نامه ذکر می‌شوند.

پرداخت غرامت فوت

مبلغ پرداختی در غرامت فوت به میزان سرمایه فوت است. این سرمایه در بیمه نامه ذکر می‌شود. شرکت بیمه در صورت فوت موظف است تا این مبلغ را به ذینفع پرداخت نماید.

پرداخت غرامت نقص عضو

در صورتی که بیمه شده در طول مدت قرارداد. دچار نقص عضو شود. بیمه با توجه به نوع نقض عضو مبلغی را به ذینفع پرداخت می‌نماید. نقص عضو می‌تواند شامل انواع مختلفی باشد که در بخش بعد به توضیحاتی در این باره می‌پردازیم.

پرداخت غرامت از کار افتادگی کلی و جزئی

از کار افتادگی دو شکل مختلف دارد. از کار افتادگی دائم به این مفهوم است که فرد دیگر قادر به انجام فعالیت نیست. در این مورد شرکت بیمه غرامت از کار افتادگی دائم را به بیمه گذار پرداخت می‌نماید. از کار افتادگی جزئی به این مفهوم است که فرد بعد از گذراندن طول درمان می‌تواند به فعالیت گذشته ادامه دهد. در این شرایط نیز شرکت بیمه غرامت از کار افتادگی جزئی را پرداخت می‌کند.

در قوانین بیمه قطع یکی از اعضای بدن، یا تغییر شکل آن به صورتی که کارایی عضو از دست برود به عنوان از کار افتادگی دائم در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که این از کار افتادگی در مدت دو سال بعد از حادثه نیز رخ دهد. شرکت بیمه این مورد را به عنوان از کار افتادگی دائم در نظر می‌گیرد.

 

جدول مواردی که شامل پرداخت غرامت کامل بیمه حوادث است.

1

نابینایی کامل و دائم برای هر دو چشم

2

قطع هر دو دست از مچ یا بالاتر

3

قطع هر دو پا از مچ یا بالاتر

4

قطع یک دست و یک پا از مچ به بالا

5

از بین رفتن هر دو پنجه پا

6

قطع نخاع فرد

7

ناشنوایی کامل و دائم فرد

8

از بین رفتن فک پایین

 

جدول غرامت بیمه حوادث

(از کار افتادگی جزئی)

 

 نوع نقص عضومقدار غرامت

1

از بین رفتن توانایی صحبت کردن

شامل از بین رفتن حنجره و یا زبان

80 درصد

2

از کار افتادگی کامل یک دست

قطع از بازو

70 درصد

3

از کار افتادگی کامل یک دست

قطع از ساعد

60 درصد

4

از کار افتادگی کامل یک دست

قطع از مچ

55 درصد

5

از کار افتادگی کامل هر دو دست

یا قطع انگشتان هر دو دست

80 درصد

6

از کار افتادگی کامل هر یک دست

یا قطع انگشتان یک دست

50 درصد

7

از کار افتادگی کامل هر یک دست

یا قطع انگشت شصت

36 درصد

8

از کار افتادگی کامل شصت دست

یا قطع بند اول انگشت شصت

24 درصد

9

از کار افتادگی کامل انگشت سبابه

یا قطع کامل انگشت سبابه

25 درصد

10

قطع بند اول انگشت سبابه 12 درصد

11

از کار افتادگی کامل انگشت کوچک

یا قطع کامل انگشت کوچک

10 درصد

12

آسیب دندان28 درصد

13

از کارافتادگی کامل یک پا

یا قطع یک پا از ران

70 درصد

14

یا قطع یک پا از ساق60 درصد

15

یا قطع یک پا از مچ55 درصد

16

از بیم رفتن یک چشم50 درصد

17

از بین رفتن شنوایی یک گوش35 درصد

18

از بین رفتن لاله گوش10 درصد

19

از بین رفتن بویایی15 درصد

 

بیمه حوادث پوشش های فرعی بیمه حوادث

پوشش های فرعی پوشش هایی هستند که به صورت اختیاری به بیمه نامه اصلی اضافه می‌شوند. بیمه گذار با اختیار خود امکان اضافه کردن پوشش های فرعی را به بیمه خود دارد. پوشش های فرعی شامل مواردی هستند که در لیست زیر به انها اشاره می‌کنیم.

هزینه پزشکی

هزینه های پزشکی توسط شرکت بیمه تا حداکثر بیست درصد سرمایه فوت پرداخت می‌شود. در صورتی که در طول قرارداد بیمه، بیمه شده دچار حادثه شود. شرکت بیمه تا سقف مبغ تعیین شده در بیمه نامه غرامت هزینه پزشکی را پرداخت خواهد کرد.

هزینه از کار افتادگی موقت

در زمانی حادثه زمانی که بیمه شده دچار از کار افتادگی موقت شود. زمانی را تحت درمان قرار خواهد گرفت. شرکت بیمه  در این مدت هزینه‌ها ناشی از عدم فعالیت را به بیمه گذار پرداخت خواهد کرد. این مبلغ به عنوان هزینه ناشی از ازکار افتادگی پرداخت می‌شود. این پوشش از پوشش های فرعی است که در زمان خرید بیمه نامه باید توسط بیمه گذار انتخاب شود.

هزینه بستری در مراکز درمانی

با انتخاب این پوشش، شرکت بیمه هزینه بستری در مراکز درمانی را پوشش می‌دهد. در زمان بروز حادثه ممکن است بیمه شده در مراکز درمانی بستری شود. این پوشش هزینه های مراکز درمانی در این مدت را پوشش می‌دهد.

 

پوشش هایی که شامل بیمه حوادث نمی‌شود

بیمه حوادث شامل برخی از پوشش های بیمه ای نیست. شرکت‌های بیمه این موارد را تحت پوشش قرار نمی‌دهند. البته به صورت استثنا برخی از این موارد در شرکت های خاص با پرداخت حق بیمه اضافی قابل خرید می‌باشند.

 • خساراتی که در شرایط جنگی  و آشوب به وجود اید.
 • خسارات در اثر حادثه هسته‌ای.
 • خسارات ناشی از زلزله و آتش فشان.
 • خسارات ناشی از مسابقات اتومبیل و غیره.
 • خسارت در زمان آموزش های هوایی.
 • خودکشی و موارد مرتبط با آن.
 • خساراتی که به صورت عمدی توسط بیمه گذار ایجاد شود.
 • خسارات ناشی از حوادث تحت تاثیر استفاده مواد مخدر و مواد روانگردان.

 

قیمت بیمه حوادث

قیمت این بیمه نامه به عوامل مختلفی بستگی دارد. مهمترین عامل در تعیین قیمت بیمه حوادث تعیین مقدار ریسک حادثه می‌باشد. در این نوع از بیمه هرچه مشاغل پر خطر تر باشند شرکت بیمه بر اساس آن قیمت بیمه نامه را تعیین می‌کند. در بخش بعد با بررسی ریسک مشاغل بیشتر به این نکته خواهیم پرداخت.

طبقه بندی مشاغل در بیمه حوادث

مشاغل در بیمه حوادث به چند دسته تقسیم می‌شوند. مشاغل کم خطر تا مشاغل بسیار پر خطر. هرچه خطر مشاغل بیشتر باشد. هزینه بیمه نامه نیز افزایش خواهد داشت.

مشاغل دسته اول (بسیار کم خطر)

در این مشاغل خطر بسیار کمی برای افراد وجود دارد. کارمندان، کارهای اداری، معلمان و … در این مجموعه شغلی طبقه بندی می‌شوند.

مشاغل دسته دوم (کم خطر)

در این رده شغلی نیز خطر برای شاغلین کم است. مشاغلی مانند تعمیر کاران در این دسته شغلی می‌باشند. همچنین مواردی از جمله فروشندگی و غیره نیز در این دسته قرار می‌گیرند.

مشاغل دسته سوم (خطر متوسط)

کار با دستگاه های صنعتی ، کار در فضای خارج از محیط شرکت ها دارای خطر متوسط هستند. در این دسته مشاغلی از جمله راننده گان و گارگران ساختمانی قرار می‌گیرند.

مشاغل دسته چهارم (پر خطر)

مشاغل در این دسته دارای خطر ذاتی هستند. در این دسته مشاغلی که در محیط صنعتی میباشند، قرار می‌گیرند. رانندگن موتور، آتش نشان ها و … در این دسته قرار می‌گیرند.

مشاغل دسته پنجم (بسیار پر خطر)

این دسته از مشاغل دارای خطر دائمی هستند. ارتباط دائمی با مواد خطرناک و ارتباط با مواد صنعتی خطر ناک جزء ویژگی‌های این دسته از مشاغل می‌باشد

 

مزایای بیمه حوادث

بیمه حوادث می‌تواند ریسک ناشی از خطرات را کاهش و همچنین پوششی برای خسارات ناشی از حوادث باشد. اگر به صورت کلی به این بیمه نامه نگاه کنیم. می‌توانیم چهار ویژگی و مزیت را برای ان تعریف کنیم.

 • این بیمه پوششی امن برای کلیه حادثه های کاری و غیر کاری است.
 • این بیمه پوششی دائمی و بیست و چهار ساعته دارد.
 • در مقابل خطرات ، پوشش این بیمه با قیمتی بسیار مناسب ارائه می‌شود.
 • خرید این بیمه نامه آسان و به صرفه است.
 • امکان خرید گروهی برای این بیمه نامه وجود دارد که موجب کاهش قیمت بیمه نامه و دریافت افزایشی خدمات خواهد شد.

خرید بیمه حوادث

برای خرید بیمه حوادث می‌توانید به صورتد انلاین از طریق فرم بالای هیمن صفحه اقدام نمایید. خرید انلاین بیمه آسان و تجربه ای بسیار دلچسب اشت. کافی است تا اطلاعات مورد نیاز را پر کرده و بیمه خود را با شرایطی بسیار مناسب تهیه نمایید.

خرید تلفنی بیمه

برای خرید تلفنی انواع بیمه نامه با شماره ما تماس بگیرید. بیمالی بهترین مشاوران بیمه را جهت راهنمایی شما آماده پاسخگویی کرده است. در بیمالی علاوه بر امکان خرید بیمه امکان مشاوره رایگان و حرفه‌ای نیز خواهید داشت.

 

اصطلاحات مهم در بیمه حوادث

غرامت فوت چیست؟

سرمایه‌ای حاصل از پرداخت بیمه گذار است. این سرمایه با توجه به نوع قرارداد بیمه ممکن است تا چندین برابر حق بیمه پرداختی باشد.

موارد مرتبط با این موضوع: